O volonterima i volontiranju se uglavnom govori na Dan volontera,  5.decembra ili u okolnostima kada je pojedincima i porodicama potrebna pomoć i podrška. Na Zvezdari nije tako, već se čitave godine aktivnostima volontera poklanja velika pažnja.
Dan Volontera na Zvezdari

Zvezdara, 4 Decembar 2020, 464, 0