Akademija Oxford

USLOVI KORIŠĆENJA

Dobrodošli na bgautentik.com web portal grada Beograda. Da bi koristili naše stranice, morate biti saglasni sa našim Uslovima korišćenja - oni su važni i sadrže uslove i pravila koja bi trebalo da pažljivo pročitate i uslove koji određuju uslove korišćenja web portala. Zašto svi ovi uslovi i pravila? Mi cenimo Vaše poverenje i lojalnost. Obuhvatan skup pravila je neophodan za pravilno korišćenje web portala bgautentik.com. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja pošaljite nam email na info@bgautentik.com

Pristupom ili upotrebom našeg internet portala, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se saglasni sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog portala.

Agencija Autentik je autor, vlasnik i menadžer web portala www.bgautentik.com i kao takav zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog portala, uključujući i Polisu Privatnosti kao i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Molimo Vas da redovno posećujete ovu stranicu, kako bi bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

 


Uvodne Odredbe


Agencija Autentik (u daljem tekstu bgautentik.com), na svom web portalu sadrži informacije od javnog značaja za sve građane Republike Srbije.

Želimo da se ovde osećate prijatno i da pronađete korisne i zanimljive tekstove, informacije, najave, slike, oglase i razne javne informacije iz svih Beogradskih opština.


Pre nego što krenete sa pregledanjem sadržaja web stranica na portalu bgautentik.com molimo Vas da proverite da li ste saglasni sa dole navedenim uslovima, budući da će svako dalje pregledanje sadržaja na bgautentik.com podrazumevati Vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja.


Korišćenjem ovog web portala, krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa uslovima i pravilima i pristaju na korišćenje web portala bgautentik.com u skladu sa njima. Pravo korišćenja ovog web portala  je lično pravo korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki na mestima gde one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet opšte sigurno mesto razmene informacija, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su van kontrole Agencije Autentik. Stoga, bgautentik.com ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj Agencije Autentik, da ovaj web portal učini dostupnom 24 časa dnevno i to 7 dana u nedelji, web stranice ponekad neće biti dostupne iz nekih razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole Agencije Autentik, pristup web portalu ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.


Definicije


Agencija Autentik pruža interaktivnu online uslugu putem web sajta/stranice na domenu www.bgautentik.com, kojom upravlja Agencija Autentik na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "Internet"). Usluga se sastoji od pružanja informacionih usluga upravljanja sadržajem. Navedeni tekstovi zajednički pružaju bgautentik.com, partnerske firme i treće strane. Korišćenjem web stranica bgautentik.com izjavljujete da ste upoznati i saglasni s ovde iznesenim uslovima korišćenja i pravilima. Ukoliko se sa ovde navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe našeg web portala bgautentik.com.


Promena uslova


Bgautentik.com zadržava pravo izmene ili ukidanja bilo kog segmenta poslovanja, u bilo kojm trenutku, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Takođe, bgautentik.com može prestati da šalje bilo koji deo informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka i može promeniti brzinu prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Bgautentik.com zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja web portala i / ili polisu privatnosti.
Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.
U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja web portala i / ili polise privatnosti, a krajnji korisnik nastavi da koristi naš internet portal, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i polisu privatnosti u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.bgautentik.com


Krajnji korisnik


Bgautentik.com web portal, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih linkova sa web stranica www.bgautentik.com privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovog web portala mora biti u skladu s ovim Uslovima korišćenja. Obaveza krajnjih korisnika je da sve njihove aktivnosti u vezi s korišćenjem ovog web portala budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Krajnji korisnici ne smeju putem ovog web portala da objavljuju ili prenose bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis i koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja bgautentik.com, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje krajnjih korisnika, koje prema diskrecionoj proceni bgautentik.com ograničava ili onemogućuje bilo kog drugog krajnjeg korisnika u korišćenju ili uživanju u ovog web portala strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne sme koristiti ove web starnice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovog web portala na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju bgautentik.com.
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući kompletan softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje ovog Internet portala kao i sve sa tim povezane troškove. Bgautentik.com nije odgovorn za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovog web portala.
Krajnji korisnici web portala bgautentik.com mogu uredništvu dostavljati pitanja, komentare, beleške, predloge i ideje u vezi sa sadržajem web portala, sve dok nisu nezakonite, klevetničke, preteće i ne ugrožavaju privatnost i autorska prava bgautentik.com ili treće strane, ako ne sadrže viruse, nisu deo političke/predizborne kampanje, lančana pisma, masovna pošta ili neki drugi vid spam-a. Krajnji korisnik se obavezuje da ne koristi lažnu email adresu ili predstavlja drugo lice. Bgautentik.com zadržava pravo, ali ne i obavezu, da ukloni ili izmeni takve informacije.

 

 

Intelektualna svojina


Svi materijali koji se nalaze na bgautentik.com web portalu ekskluzivno su pravo Agencije Autentik, ili se koriste uz izričito odobrenje nosilaca autorskih prava kao i nosilaca prava na žigovima i/ili dizajnu. Kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje, duboko povezivanje ili menjanje na bilo koji drugi način ovog web portala bez izričitog pismenog odobrenja bgautentik.com strogo je zabranjeno! Kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva i može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do krivičnog gonjenja protiv počinioca.


Ove web stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj web stranica www.bgautentik.com, a u skladu s propisima Republike Srbije. Bgautentik.com je nosilac autorskih prava u vezi sa odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Agencije Autentik, i nositelja autorskih prava.
 


Krajnji korisnik neće na ovom web portalu postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Bgautentik.com nema nikakvu obavezu da izveštava Krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi sa objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovog web portala, Krajnji korisnik garantuje da je nositelj prava nad tim materijalima izričito dao Agenciji Autentik, besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delimično ili u celosti) na području celog sveta. Krajnji korisnik takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu sopstvenu upotrebu. Time krajnji korisnik daje pravo Agenciji Autentik, da menja, kopira, objavljuje i distribuira bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim web stranicama portala bgautentik.com.


Objavom na ili putem ovih web stranica krajnji korisnik je Agenciji Autentik dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, distribuciju, prevođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dela veće celine, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, kao i deljenje takvih prava s višestrukim korisnicima te licence.


Bgautentik.com je registrovani žig Agencije Autentik, te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito zadržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na bgautentik.com web portalu intelektualno su vlasništvo njihovih nosilaca.


Ukidanje lozinke i korisničkog naloga / oglasa


Bgautentik.com može da raskine poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Bgautentik.com zadržava pravo da trenutno ukine bilo koje lozinke ili korisničke naloge krajnjeg korisnika u slučaju ponašanja krajnjeg korisnika koje bgautentik.com, prema svojoj diskrecionoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnici koji zloupotrebe drugu email adresu ili telefon, bilo koje druge podatke koji nisu lični prilikom postavljanja besplatnog oglasa na našem portalu bgautentik.com odgovorni su moralno, imovinski, prekršajno i krivično za njihov sadržaj OSLOBAĐAJUĆI VLASNIKA SAJTA, ADMINISTRATORE I MODERATORE PORTALA BILO KAKVE ODGOVORNOSTI PRED ZAKONOM.

Iako portal Bgautentik.com ne može biti odgovoran za eventualne zloupotrebe pošto su oglasi besplatni i nema logovanja niti potvrde email adrese ili broja telefona, sigurno ćemo i na najmanje zloupotrebe reagovati strogo i to time što ćemo nadležnim organima dati na uvid poverljive informacije kao što su vreme logovanja i IP adrese sa kojih je pristupano našem sajtu, o onim korisnicima koji su zloupotrebili sajt.

Napominjemo da pre nego što korisnik postavi besplatan oglas mora da čekira (štiklira) kockicu da je pričitao i da se slaže sa ovim uslovima koriščenja - postavljanja samog oglasa na naš portal oslobađajući time Vlasnika portala bilo kakve odgovornosti.


Web stranice trećih lica


Bgautentik.com se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na web stranicama trećih lica, na koje bi se moglo pristupiti sa web stranica www.bgautentik.com. U slučaju da krajnji korisnik pristupi web stranicama trećih lica, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Bgautentik.com.
Mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljen od trećih lica, uključujući javne pružaoce informacija ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od Bgautentik.com. Ni bgautentik.com, niti bilo koji treći pružalac informacija ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namenu.


Bgautentik.com sadrži linkove na web stranice trećih lica koje održavaju drugi pružaoci sadržaja.
Bgautentik.com ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na web stranicama www.bgautentik.com postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.
Veze na Web stranice trećih lica su postavljene radi reklame, upućivanja, ili slično, a ne kao potvrda od strane Bgautentik.com o sadržini na stranicama trećih lica i time Bgautentik.com izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili tačnošću materijala na web stranicama trećih lica. Ako krajnji korisnik odluči da pristupi web stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost. Ukoliko niste u poslovnom odnosu sa Bgautentik.com, ne smete postaviti link na www.bgautentik.com  web stranice s bilo koje druge web stranice. Bgautentik.com zadržava pravo da povuče svoju dozvolu za postavljanje bilo kojih linkova u bilo kojem trenutku, a prema ličnoj diskrecionoj proceni.
 

 


Sadržaj Web stranica


Sadržaj koji je dostupan na ovom Web portalu, često, predstavlja mišljenja i ocene odgovarajućeg pružaoca informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu sa nama. Bgautentik.com ne autorizuje te informacije te stoga ne može biti odgovoran za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta, ili izjave koja je objavljena na bgautentik.com web portalu, od strane bilo koga ko nije ovlašćeni zaposleni u bgautentik.com, ili koji ne radi po osnovu ugovornog odnosa sa bgautentik.com. Bgautentik.com neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu s tim što se Krajni korisnik oslonio na informacije dobijene putem bgautentik.com web portala. Na krajnjem korisniku je sva odgovornost da oceni tačnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem ovog web portala.
Bgautentik.com nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobijene na Web portalu www.bgautentik.com
 

Korišćenje materijala

Uslovi korišćenja materijala sa portala bgautentik.com primenjuju se na sve sadržaje našeg portala. Korišćenjem bilo kog dela portala ili materijala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Bgautentik.com imaju autorska prava na sve sadržaje tekstualne, vizuelne i audio materijale.

Sva zainteresovana lica mogu bez saglasnosti Bgautentik.com portala da koriste tekstualni materijal i fotografije, poštujući sva sledeća pravila na drugim internet sajtovima:

- Dozvoljeno je preuzeti kompletan tekstualni deo naših vesti, najava, kolumne
- kompletan naslov i fotografiju
- obavezno vidljivo navođenje izvora (Bgautentik.com) i kompletnog linka (url-a) do preuzetog teksta, neposredno pre ili neposredno posle preuzetog teksta
- objavljeni link ka tekstu ne sme da sadrži „nofollow“!

 

"Kolačići"

Da bismo olakšali korišćenje našeg web portala, primenjujemo sistem "Kolačići". To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg web portala, a Vaš internet pretraživač ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u "Kolačići" služe, između ostalog, za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš portal bez teškoća koristi. "Kolačići" koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata "Kolačići". To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen Vaš pretraživač. "Kolačići" koje su uskladištene u Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove.


Razno


U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje web portala www.bgautentik.com, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor mirnim putem, u roku od 30 dana od registrovanja spora u bgautentik.com. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud.

 

 

Pravila komentarisanja

 

Komentare objavljujemo prema vremenu njihovog pristizanja. Svaki komentar se beleži IP adresom korisnika u slučaju zloupotrebe.

Molimo Vas da ne pišete komentare velikim slovima, kao i da vodite računa o pravopisu.

Redakcija Bgautentik.com zadržava pravo izbora, brisanja komentara, ili modifikacije komentara koji će biti objavljeni.

Prema Zakonu o informisanju zabranjeno je objavljivanje svih sadržaja koji podstiču diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihovog seksualnog opredeljenja.

Nećemo objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje, psovke i uvrede.

Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja stavove portala BGautentik.com, već isključivo stavove autora komentara.