Akademija Oxford

Organizovanjem radionice i fokus grupe u prostorijama Volonterskog servisa Zvezdare, GO Zvezdara je obeležila Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima.

U Volonterskom Servisu Obeležen 15.jun- Međunarodni Dan Borbe Protiv Nasilja Nad Starijima

Prisutne je pozdravio član Veća Gradkse opštine Zvezdara Miroslav Lazić rečima da socijalna zaštita i briga za sosijalno-ugrožene i starije sugrađane predstavlja važan i ozbiljan zadatak Opštine tokom cele godine poželevši prisuthima uspešan rad.

Učesnici su uz pomoć Jelene Vulić, psihologa i edukatora, razgovarali o tome šta je zlostavljanje starijih, koji su faktori rizika, kako možemo da prepoznamo zlostavljanje, šta možemo uraditi i koje bi preporuke mogli da uputimo žrtvama koje ne uspevaju da izađu iz začaranog kruga nasilja.

Kao jedan od važnih faktora koji su u korelaciji sa nasiljem u porodici a posebno nad starijim članovima, bilo je reči o disfunkcionalnim porodicama u kojima život teče bez razumevanja, podrške i ljubavi, usamljenosti i izolaciji starijih, postojanju predrasuda i stereotipa u odnosu na starije ljude, njihove potrebe i mogućnosti, uticaju medija i šire javnosti za koju nasilje nad starijima ne treba da bude stvar afere i senzacije već ozbiljan socijalni problem.

Učesnici fokus grupe, Marina, Milena, Vanja, Rada, Lazar, Marjana, Zagorka, Radinka i Sunčica, naglasili su važnost sledećih preporuka kada je reč o nasilju i samim žrtvama nasilja u seniorskim godinama:

– pojedince treba saslušati i osnažiti da izađu iz uloge žrtve i potraže pomoć;

– medijske sadržaje treba pratiti u ograničenoj meri kako bismo sebe sačuvali od negativnih sadržaja;

– u javnosti treba uticati na promenu svesti o postojanju nasilja nad starijima;

– decu i mlade treba edukovati na časovima građanskog vaspitanjua o važnosti starijih generacija, međugeneracijskoj saradnji i solidarnosti;

– starije treba osnažiti u očuvanju njihovih interesovanja, ličnosti i integriteta;

– tempo života nam oduzima mnogo vremena za život u porodici, ali vreme za podršku i razmenu pažnje moramo uvek da pronađemo;

- starije sugrađane treba informisati o postojanju sadržaja i aktivnosti u zajednici od značaja za kvalitet njihovog života i pomoći im u ostvarivanju njihovih prava;

- seniori ne treba da budu ljudi koji samo postoje i treba im pomoći da razviju svoja interesovanja, potrebe i mogućnosti.

Program rada Volonterskog servisa će i u narednom periodu osnaživati i aktivirati seniore u cilju unapređenja kvaliteta njihovog svakodnevnog života kao deo prevencije starijih od usamljenosti, izolacije i zapostavljanja. Svi zainteresovani se mogu prijaviti za aktuelne edukativne i kreativne programe koje volonteri realizuju tokom cele godine na broj telefona kancelarije 011/286 44 26 svakog utorka i četvrtka od 9 do 14 časova.

Fokus grupa i radionica je organizovana u skladu sa aktivnim epidemiološkim merama.


volonterski servis obeležen dan međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijima

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik