Akademija Oxford

U organizaciji OŠ ”Sava Jovanović Sirogojno” 3. oktobra održana je 7. tribina Stručnog mobilnog tima škole ”Sirogojno” pod nazivom– Značaj multidisciplinarnog pristupa u radu sa decom sa smetnjama i poteškoćama u razvoju.

Najbolje što Možemo za Naše Dete Tribina Zemun

Na tribini su učestvovale predstavnice Interresorne komisije Zemun, koordinatorka IRK Tatjana Milićević, predsednica IRK dr Mira Radović, specijalista pedijatrije i članice IRK Smiljana Vujadinović, psiholog i Slađana Levnajić, specijalni pedagog, koje su se predstavile stručnoj i zainteresovanoj javnosti sa temom ”Značaj i uloga Interresorne komisije u pružanju dodatne podrške deci i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom”.

Na tribini su se predstavili članovi Razvojnog savetovališta Doma zdravlja Zemun  prim. dr Dragana Radivojević, specijalista pedijatrije, psiholog Jelena Radovanović i Irena Stanković-Janković sa temom ”Značaj razvojnog savetovališta u detekciji i intervenciji dece sa razvojnim smetnjama”, kao i Jelena Kudrić, logoped i reedukator psihomotorike – Prikazom slučaja.

Sandra Dragović, defektolog OŠ ”Sava Jovanović Sirogojno” prezentovala je rad sa temom ”Rani tretman i stimulacija senzornog, psihomotornog i govorno-jezičkog razvoja u okviru programa rada škole Sava Jovanović Sirogojno”.

Tribina je doprinela unapređenju saradnje između stručnjaka iz više sektora koji se bave pružanjem podrške i usluga deci i učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom,  prezentovanju i upoznavanju prisutnih sa značajem i ulogom Interresorne komisije, Razvojnog savetovališta Doma zdravlja Zemun i Programom rada škole ”Sava Jovanović Sirogojno” koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece sa razvojnim problemima i prikazom značaja ranog stimulativnog tretmana kod dece sa smetnjama u razvoju.


zemun naše dete tribina

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik