Radnici JKP ”Gradska čistoća” sa mehanizacijom su u celodnevnoj akciji 8. aprila očistili i uredili deo obaloutvrde
Čišćenje Priobalja u Zemunu

Zemun, 29 April 2021, 194, 0

Sektor inženjeringa JKP ”Javno osvetljenje Beograd” započeće od 10. aprila radove na postavljanju i montiranju ulične rasvete u zemunskom naselju Grmovac.
Nova Rasveta u Grmovcu u Zemunu

Zemun, 29 April 2021, 215, 0

Ekipe JKP ”Gradska čistoća” su 12. aprila radile sa mehanizacijom na uklanjanju velikih količina otpada i smeća koje nesavesni građani tokom vikenda ostavljaju u ulici Pazovački put i Bačka.
Očišćen Pazovački Put u Zemunu

Zemun, 28 April 2021, 193, 0

Radnici JKP ”Zelenilo – Beograda” i ”’Gradska čistoća” očistili su šetalište i zelene površine duž Keja oslobođenja.
Čišćenje Zemunskog Keja

Zemun, 5 April 2021, 220, 0

Nastavljena je akcija čišćenja i pranja kanti, đubrijera, kontejnera i autobuskih stajališta.
Za Čistiji Zemun!

Zemun, 5 April 2021, 210, 0