Akademija Oxford

Izrada suvenira je tema najnovije radionice u organizaciji dva udruženja, „Zvezdarski ekološki centar“ i „Čuvari zanata“...

ZEC i Čuvari Zanata Nastavljaju Svoju Misiju

Izrada suvenira je tema najnovije radionice u organizaciji dva udruženja, „Zvezdarski ekološki centar“ i „Čuvari zanata“, koja je održana 25. avgusta u Bulevaru kralja Aleksandra 503.

Tradicija, kultura, umetnost, humanizam, očuvanje životne sredine… to su zajednički imenioci koji već više od 7 godina okupljaju zainteresovane različitog uzrasta, pola i zanimanja, ovoga puta u okviru projekata „Eko kreativni odgovor“, čiji je nosilac Udruženje „Zvezdarski ekološki centar ZEC“ i „Tradicionalno neimarstvo u Srba“, čiji je nosilac Udruženje „Čuvari zanata“.

Oba projekta realizuju se u saradnji i uz podršky GO Zvezdara.

Opšti cilj projekta „Eko-kreativni odgovor“ Udruženja ZEC je  senzibilisanje građana svih uzrasta da aktivno učestvuju u  rešavanju problema očuvanja, zaštite i odbrane životne sredine i održivog razvoja i pronalaženje rešenja za ublažavanje negativnih uticaja savremenog načina života.

Specifični ciljevi su :

    podizanje svesti o značaju reciklaže za očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi i razvijanje trajne navike primarne selekcije ambalažnog otpada, tj. neopasnog otpada na izvoru zagađenja
    razumevanje važnosti adekvatnog upravljanja otpadom i shvatanje pozitinih efekata ovog procesa u smislu upotrebe otpada kao resursa;
    razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog građanina; za život u uređenom i humanom društvu koje  je, između ostalog, zasnovano na ličnoj odgovornosti da savremeni način života bude u skladu sa zakonima prirode.

U okviru projekta „Tradicionalno neimarstvo u Srba“ Udruženja Čuvari zanata biće održano više edukativnih radionica i prezentacija, na kojima će se učesnici upoznati sa razvojem srpskog neimarstva, ali i sa prvim zvaničnim regulativama u građevinarstvu koje potiču iz doba vladavine kneza Miloša Obrenovića. .

Likovno izražavanje često podrazumeva kombinovanje različitih materijala i tehnika, a upravo reciklaža ima potencijal da bude zabavna i kreativna, pa čak i da iznedri umetničko delo – ne mora da se svede samo na sakupljanje ambalažnog otpada,od kojih će se posle dobiti sirovina za izradu iste takve ambalaže. Kombinacija umetnosti i reciklaže  predstavlja dobar metod za senzibilisanje ljudi da se bave problemima očuvanja prirode i životne sredine i da razvijaju svest o zelenom dizajnu, da bi svi mi živeli u makar malo čistijem i zdravijem svetu.

Na radionicama  ovih projekata korisnici primenjuju stečena znanja i veštine u izradi predmeta koji zadovoljavaju estetske kvalitete suvenira. Svi suveniri će se poklanjati.  Na ovaj način će se delimično obezbediti i održivost projekata.

Kao oprema koriste se različite vrste neopasnog ambalažnog otpada – papir, plastika, metal, tekstil, a kao potrošni radioničarski materijal vodene i akrilne boje, četkice, fiksatori, lakovi, lepak, kanap, sunđer, gips, konac, igle i dr.

 

čuvari zanata udruženje zec udruženje čuvari zanata

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik