Akademija Oxford

Projekat Zubotehničke škole „ Znamo, činimo, možemo!“, realizovan u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara, nagrađen je kao primer dobre prakse na konkursu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za primere dobre prakse...

Projekat Zubotehničke škole „ Znamo, činimo, možemo!” nagrađen kao primer dobre prakse

Projekat Zubotehničke škole „ Znamo, činimo, možemo!“, realizovan u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara, nagrađen je kao primer dobre prakse na konkursu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za primere dobre prakse građanskog vaspitanja, koji je bio raspisan do 31.decembra 2020.godine.

Na konkurs su podnete 92 prijave, a Zavod je formirao Komisiju koja je donela odluku da se 25 projekata, koji svojim kvalitetom to zaslužuju, uvrste u Bazu primera uspešnih projektnih aktivnosti ostvarenih u okviru građanskog vaspitanja sa ciljem da informišu i inspirišu profesore i učenike za buduće aktivnosti.

Jedan od nagrađenih primera je i projekat „Znamo, činimo i možemo!” autora Maje Vračar, nastavnice građanskog vaspitanja u Zubotehničkoj školi na Zvezdari, koji je realizovan u februaru i martu 2016.godine, a čiji se cilj odnosio na utvrđivanje informisanosti građana o poslovima opštine i spremnosti građana da aktivno učestvuju u rešavanju postojećih društvenih problema. Ovaj projekat je rađen u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara i zaposlenima u Opštini – Vesnom Petrović Urošević, načelnicom Odeljenja za društvene delatnosti,Radmilom Urošević, šefom Odseka za socijalnu zaštitu i Slavicom Brđović, u to vreme šefom Odseka za informisanje. Konkurs primera dobre prakse iz građanskog vaspitanja je deo Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unapređenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Tokom učešće na projektu, učenici su stekli osnovna znanja i usvojili osnove veštine o anketiranju i poslovima opštine i spremnosti građana da aktivno učestvuju u rešavanju postojećih problema u lokalnoj zajednici. Kao priprema za ovu posetu, učenicima je poslužila anketa koju su radili na teritoriji opština na kojima žive o tome koliko su građani upoznati sa radom opštinskih službi i uslugama koje mogu dobiti, kao i o iskustvima u komunikaciji sa opštinskim službama. Anketa je predstavljala istraživački zadatak učenika koji pohađaju nastavu građanskog vaspitanja.

Nakon realizacije ankete, učenici su posetili Opštinu Zvezdara i tokom jednog školskog časa upoznati su sa radom lokalne uprave i komunikacijom sa građanima, a nakon toga su imali inicijativu da se u okolini Zubotehničke škole na Zvezdari postave kante za otpatke, jer ih nema dovoljno i inicijativu da se reši problem prljavih trotoara koji ostaju iza kućnih ljubimaca nesavesnih vlasnika.

U okvira rada na projektu „Znamo, činimo, možemo!”, učenici su razvili veštine i kapacitete za učenje, saradnju, komunikaciju, rešavanje problema i kompetenciju za preduzimljivost, aktivaciju, aktivizam i osnažili se za nove inicijative građana. Imajući u vidu ove postignute rezultate u radu sa mladima, uputno bi bilo da se ova praksa ponovi i primeni i u drugim školama.


projekat zubotehničke škole dobra praksa

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik