Akademija Oxford

Projekat „Novi model emancipacije za održivu romsku populaciju” koji su sprovodili PALGO centar i NBI Centar za društvene nauke i umetnost (NBI), uz podršku Vlade Republike Srbije...

Osnaživanje Roma i Ravnopravno Uključivanje u Društvene Tokove je Moguće i Ostvarivo

Projekat „Novi model emancipacije za održivu romsku populaciju” koji su sprovodili PALGO centar i NBI Centar za društvene nauke i umetnost (NBI), uz podršku Vlade Republike Srbije i Delegacije EU u Srbiji, uspešno je okončan i pored izazovnih okolnosti uzrokovanih Kovid-19 pandemijom. U okviru projekta organizovane su anonimne fokus grupe, kao i radionice sa Romima na Zvezdari.

Na završnom virtuelnom (onlajn) skupu projekta izneta su glavna zapažanja, rezultati, kao i ključne preporuke koji su se izdvojili tokom dvogodišnjeg sprovođenja projekta na teritoriji GO Zvezdara .

Prema rečima Dušana Damjanovića, izvršnog direktora PALGO centra, glavni cilj projekta, u koji je uključeno 20 saradnika – eksperata kao i više od 100 korisnika – učesnika, bio je stvaranje novog modela emancipacije romskog stanovništva radi poboljšanja njihovog statusa u oblastima poput obrazovanja, ekonomskog osnaživanja, stanovanja, zaštite životne sredine, kulture, rodne ravnopravnosti, zdravstvene, socijalne zaštite.

Haris Dajč, generalni sekretar NBI ocenio je da su rezultati projekta dobri i pozitivni i najavio da će zabeleženi konkretni primeri dobre prakse sa opštine Zvezdara biti predstavljeni u publikaciji kako bi se primenjivali na drugim opštinama gde žive pripadnici romske populacije.

Zlatko Petrin, zadužen za implementaciju strateškog plana razvoja GO Zvezdara primetio je da je važno bilo da vidimo kako se sprovode mere na terenu, kako se to oslikava kroz radionice i kakav uticaj ima na stanovnike četiri romska naselja na Zvezdari i dodao da se okolnosti menjaju, da migracije, posebno ka Zapadnoj Evropi ostavljaju dubok trag na međusobne, porodične i partnerske odnose Roma i da će nove mere morati da budu agilne i prilagođene novonastalim situacijama i promenama na terenu.


osnaživanje roma ravnopravnost društveni tokovi

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik