Akademija Oxford

Svet sutra obeležava Međunarodni dan porodice. Već 26 godina, svaki 15. maj prilika je da se podsetimo značaja porodice kao temelja društva

Uticaj Pandemije na Stabilnost Porodice

Beograd, 14. maj 2021. – Svet sutra obeležava Međunarodni dan porodice. Već 26 godina, svaki 15. maj prilika je da se podsetimo značaja porodice kao temelja društva, da pružimo podršku osnaživanju porodica i na taj način doprinesemo razvoju zajednica u kojima živimo. Svi koji se bave porodicama, nezavisno da li su pojedinci ili organizacije, imaju zadatak i obavezu da svojim zalaganjem osnaže porodice, obezbede poštovanje njihovih različitosti i utiču na informisanje javnosti o problemima sa kojima se porodice širom sveta suočavaju. SOS Dečija sela Srbija i Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) fokus svog rada i angažovanja stavljaju upravo na decu i porodice iz cele Srbije, sa snažnom željom da doprinesu unapređenju položaja i poboljšanju kvaliteta njihovog života.

U našoj zemlji postoji značajan broj socijalno-ugroženih porodica, koje žive na rubu siromaštva. Pandemija koronavirusa, sa kojom smo globalno suočeni u proteklih godinu dana, dodatno je otežala uslove života porodica sa niskim socio-ekonomskim statusom, uzrokujući nove poteškoće kako na ekonomskom, tako i na psihološkom planu. Postojeća kriza produbila je nejednakosti na svim nivoima (u primanjima, pristupu obrazovanju, zdravstvu, tržištu rada, adekvatnim i pouzdanim informacijama).

Upravo vreme pandemije dovelo je do pojačane potrebe porodica za podrškom i dodatno istaklo važnost usluga socijalne zaštite, posebno na lokalnom nivou. Programi preventivnog karaktera postali su važniji nego ikada, kao i potreba da se pronađe mehanizam u okviru sistema socijalne zaštite kojim bi se obezbedila psiho-socijalna, savetodavna i materijalna podrška porodicama, a sve u cilju prevencije siromaštva, diskriminacije ili izmeštanja dece iz porodice.  

„SOS Dečija sela Srbija kroz svoje Centre za podršku porodici u Beogradu i Nišu, a uskoro i u Kraljevu, radi na osnaživanja roditeljskih kapaciteta i sprečavanja izdvajanja dece iz porodice. Rad sa porodicama je prilagođen njihovim individualnim potrebama. Naši saradnici ih posećuju u domovima gde žive, a na raspolaganju su im i prostorije Centara u kojima pružamo savetodavnu i edukativnu podršku i realizujemo različite radionice i obuke namenjene kako deci, tako i roditeljima. Važan segment našeg rada predstavlja i povezivanje porodica sa drugim ustanovama u lokalnoj zajednici, što značajno doprinosi njihovoj integraciji u društvenu zajednicu. Stvarajući odnos povezanosti i poverenja gradimo čvrst temelj za postizanje pozitivnih promena u porodici i na taj način preveniramo izdvajanje dece iz bioloških porodica,“ rekla je Vesna Mraković Jokanović, nacionalni direktor organizacija SOS Dečija sela Srbija, ističući da dugoročna strategija SOS Dečija sela Srbija predviđa sprovođenje različitih programa i intervencija za zaštitu i podršku dece i mladih bez roditeljskog staranja, kao i porodica u riziku.

„U tom cilju udružujemo snage sa drugim organizacijama i institucijama, uključujući i privatni sektor, kako bi pružili mogućnosti za dalje unapređenje i poboljšanje brige i podrške deci, mladima i porodicama kojima je takva podrška preko potreba,” – ističe Mraković Jokanović.

„Porodica bi trebalo da bude najbolje mesto za odrastanje svakog deteta, pružajući mu sigurnost, podršku i podsticajno okruženje za razvoj. Svako dete zaslužuje najbolje moguće uslove za život bez obzira na to gde je rođeno, u kojoj porodici živi, u kom gradu ili delu Srbije. Solidarnost sa onim najslabijim i najranjivijim je suštinska vrednost naše organizacije koja povezuje preko 100 udruženja iz cele zemlje sa misijom da učinimo život svakom detetu boljim,“ – rekao je Saša Stefanović, direktor Mreže organizacija za decu Srbije.

Detaljnije informacije o radu SOS Dečija sela Srbija možete pronaći na: www.sos-decijasela.rs, dok se sa radom Mreže organizacija za decu Srbije možete upoznati na: www.zadecu.org.


uticaj pandemije stabilnost porodice sos dečija sela za decu

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik