Akademija Oxford

U skladu sa Zakonom o registru prostornih jedinica i adresnom registru po kome je jedinica lokalne samouprave u obavezi da izvrši obeležavanje i označavanje objekata u slučajevima kada se utvrdi...

Obeležavanje Zgrada Kućnim Brojevima na Teritoriji Opštine Palilula

U skladu sa Zakonom o registru prostornih jedinica i adresnom registru po kome je jedinica lokalne samouprave u obavezi da izvrši obeležavanje i označavanje objekata u slučajevima kada se utvrdi, izmeni ili ugasi naziv ulice ili trga, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove počeće 15. marta obeležavanje zgrada kućnim brojevima na teritoriji opštine Palilula.

Od navedenog datuma do okončanja posla biće postavljeno 4.707 komada tabli sa kućnim brojevima, što predstavlja specifične radove koji podrazumevaju neposredni kontakt sa građanima u smislu ulaska ovlašćenog izvršioca usluge na privatno vlasništvo i postavljanje kućnog broja.

Imajući u vidu navedeno, da bi se izbegle neželjene sutuacije i započeti posao što efikasnije realizovao neophodno je da građani omoguće pristup objektima na kojima se vrši prenumeracija, shodno članu 32. Zakona o registru prostornih jedinica i adresnom registru, ovlašćenim licima zaduženim za postavljanje tabli, koji su u radnoj odeći vidno obeleženoj logom preduzeća "Slovo"d.o.o. i Agencije "Kaldrma" i koji će posedovati potvrdu za obavljanje pomenute usluge.

Upozoravaju se građani, da će u slučaju neovlašćenog označavanja, skidanja, uništavanja, oštećivanja ili narušavanja izgleda table sa kućnim brojem, kao i onemogućivanja postavljanja table sa kućnim brojem na objektu, odnosno katastarskoj parceli, biti primenjene kaznene odredbe čl. 35. Zakona.

Izdavanje nove lične karte u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta u ličnu kartu zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra, obavlja se bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte, shodno Zaključcima Vlade Republike Srbije.

 


obeležavanje zgrada kućni brojevi

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik