Akademija Oxford

Lučka kapetanija Beograd poziva starešine plovila, nadležne organe i organizacije, privezišta za čamce i nautičke klubove, vlasnike plutajućih objekata i čamaca, i ostale učesnike u plovidbi, kao i sva zainteresovana lica da uoči zimiskog perioda 2020/2021...

Obaveštenje za Plovila Čamce u Zemunu

Lučka kapetanija Beograd poziva starešine plovila, nadležne organe i organizacije, privezišta za čamce i nautičke klubove, vlasnike plutajućih objekata i čamaca, i ostale učesnike u plovidbi, kao i sva zainteresovana lica da uoči zimiskog perioda 2020/2021 i moguću pojavu leda, ledohoda i ledostaja blagovremeno, do 15. decembra 2020. godine, u interesu bezbednosti unutrašnje plovidbe, sprečavanja ugrožavanja ljudskih života, životne sredine i materijalnih dobara, preduzmu sledeće mere po vrstama plovnih objekata:

 

PLUTAJUĆI OBJEKTI za ugostiteljstvo i ostale privredne svrhe

- ukoliko se plutajući objekti ne premeštaju na neko predviđeno i odobreno mesto ili zimsko sklonište, izvršiti ojačanje i povećati broj odbojnika (šorpanja), sidrenih uređaja, priveznih užadi i upornih tački na objektu i obali,
- vlasnici plutajućih objekata za privredne svrhe su dužni da organizuju permanentnu kontrolu nad svojim plovilima u vidu dežurne posade ili dežurnih stručnih lica koji će vršiti stalan, neposredan i neprekidan nadzor (24 časa) nad bezbednošću svojih plovila,
- vršiti ostale preventivne mere i u trenutku pojave po potrebi razbijati ledenu masu oko objekta.

 

SPORTSKI KLUBOVI I PRIVEZIŠTA ZA ČAMCE

- sve čamce i manja plovila treba izvući na obalu,
- ukoliko se ne izvlače na obalu, plutajuće objekte koji služe za potrebe privezivanja čamaca – pontone i pristane, rastaviti i grupisati uz obalni rub sa čvrstim vezivanjem za obalne bitve,
- vlasnici sportskih klubova i privezišta za čamce su dužni da organizuju permanentnu kontrolu nad svojim objektima u vidu dežurne posade ili dežurnih stručnih lica koji će vršiti stalan, neposredan i neprekidan nadzor (24 časa) nad bezbednošću svojih objekata.

 SPLAV KUĆICE za sport i rekreaciju

-  izvršiti ojačanje priveznih sajli i upornih tačaka (bitvi, kazuka, grčkih rupa itd) na objektu i na obali,
- sa dodatnim sidrima izbačenim uzvodno sprečiti otkidanje i nekontrolisano plutanje i plovidbu,
- vlasnici splav kućica su dužni da vrše stalan, neposredan i neprekidan nadzor nad bezbednošću svojih objekata.

Pored toga, pozivaju se vlasnici da uklone svoja mala plovila, čamce, plutajuće objekte, kao i druge plovne objekte sa plovnog puta u za to određene zimovnike i zimska skloništa obzirom na posledice koje mogu proisteći usled uklanjanja plovidbenih oznaka sa plovnog puta i pojave nepovoljnih hidrometeoroloških uslova.

Lučka kapetanija Beograd će na području svoje nadležnosti nalagati postupke i radnje propisane zakonom i običajima u plovidbi na osnovu plovidbene iskustvene prakse u nepovoljnim hidrometeorološkim uslovima i prema potrebi izdavati dodatna uputstva, odnosno saopštenja brodarstvu u skladu sa hidrološkim prognozama i upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.


zemun obaveštenje za plovila čamci plovila zima led

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik