Akademija Oxford

U naselju Šangaj u Batajnici na inicijativu Gradske opštine Zemun angažovana je mehanizaciju kako bi bili prokopani kanali za odvod suvišnih voda i regulaciju nivoa podzemnih voda u delu zemljišta pored pruge.

Sanacija Odvodnih Kanala u Naselju Šangaj u Batajnici

U saradnji sa nadležnim institucijama radi se na pronalaženju trajnog rešenja, kako ne bi posle padavina dolazilo do plavljenja zemljišta. Namera je da se kanal u naselju Šangaj spoji sa slivom kanala Galovica.

Da bi ova široka kanalska mreža funkcionisala veoma je važno sve problematične lokacije na vreme sanirati, zaključili su član Veća GO Zemun Boško Radovanović i savetnik predsednika GO Zemun Igor Vukčević, koji su pratili radove na sanaciji plavnog područja.


batajnica naselje šangaj sanacija odvodni kanal

Pročitajte slične vesti


Komentari (0)

Ostavite komentar

Klikom na dugme za slanje komentara slažete se sa Uslovima korišćenja sajta BG Autentik