Plašim se. Moj dah je isprekidano roptanje kukavice koja strepi od života. Šta je uopšte stvarnost?! Do sad je nisam živela.
A ko si ti?

Psihologija, 29 Novembar 2020, 585, 0