Nekoliko sati je potrebno pauku da isplete mrežu iako neće živeti u njoj...
Život u (na) Mreži

Psihologija, 10 Septembar 2021, 935, 0