Svetski dan izbeglica – 20. jun, posvećen je ljudima koji su ostali bez doma, bez porodice, posla i imovine, koji su prisiljeni da traže sigurnu zemlju ili su našli novi dom negde daleko.
Svetski Dan Izbeglica u Zemunu

Zemun, 28 Jun 2021, 388, 0