Regresoterapija predstavlja moćnu i vrlo intimnu terapiju koja vodi do dubukih potisnutih sećanja i događaja koji su skriveni na nivou informacionog koda duše.
Regresoterapija

Alternativna Medicina, 25 Jul 2022, 490, 0