Sa opadanjem vodostaja Dunav je povlačeći se sa zemunskog priobalja duž Keja oslobođenja ostavio granje, panjeve i nažalost plastični otpad, koje nesavesni građani bacaju u naše reke.
Čišćenje Zemunskog Keja

Zemun, 12 Mart 2021, 351, 0