Akademija Oxford
OBJAVLJIVANJE NAUČNOG RADA! - Podučavanje Usluge Oglasi Beograd

Cena: 6000 RSD

Kontakt osoba: Srećko

Lokacija: Novi Beograd

Obrada rada u skladu sa Uputstvom autorima i uslovima određenog časopisa (fakulteta) i kompletna priprema rada za slanje (predaju na fakultetu). Provera i ispravljanje pravopisnih i štamparskih grešaka. Korekcije rada prema primedbama recenzenata do konačnog prihvatanja za objavljivanje rada. Tačnost i preciznost!